2 girls 1 cup
Список поданных заявок на технологическое присоединение за 2018 год

Заявки за январь 2018

Заявки за февраль 2018

Завки за март 2018

Завки за апрель 2018

Завки за май 2018

Завки за июнь 2018

МУПВ "ВПЭС" 690033, г. Владивосток, ул Гамарника, 3, тел. 8(4232) 36-27-40, факс 8(4232) 36-05-74, e-mail: secretar@vpes.ru